حس – درک آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی

حس – درک: آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان

گت بلاگز اخبار اجتماعی قراردادها را لغو می کنیم ، املاک نجومی بعد گرفته می شود؟ / اموال شهرداری را احیا خواهیم کرد ، حق شناس

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شهرداری و شورای تازه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به اجرای توافقات قانونی

قراردادها را لغو می کنیم ، املاک نجومی بعد گرفته می شود؟ / اموال شهرداری را احیا خواهیم کرد ، حق شناس

املاک نجومی بعد گرفته می شود؟ / حق شناس: قراردادها را لغو می کنیم / اموال شهرداری را احیا خواهیم کرد

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شهرداری و شورای تازه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به اجرای توافقات قانونی مدیریت گذشته مسئول هستند، تاکید کرد: اگر مدیری از مدیران قالیباف خلاف قانون عمل کرده باشد، باید نسبت به این تخلف پاسخگو باشد.

محمدجواد حق شناس در گفت و گو با گزینش راجع به املاک واگذار شده است به افراد و موسسات خاص، گفت: شهردار و تمامی کسانی که امضای قانونی دارند باید بر اساس قانون و ضوابط و اختیارات قانونی عمل کنند و اگر در موردی اخذ مجوز شورا مورد نیاز باشد باید بر اساس قانون عمل کنند. بر اساس بعضی اطلاعات این روند در گذشته به طور کامل مورد توجه مدیریت شهری گذشته قرار نگرفته است از این رو در صورت اثبات تخلف، هر فردی که این تخلف را مرتکب شده است باشد در قبال قانون پاسخگو است.

قراردادها را لغو می کنیم ، املاک نجومی بعد گرفته می شود؟ / اموال شهرداری را احیا خواهیم کرد ، حق شناس

وی تاکید کرد: انتظار بر این است که مسئولان شهرداری در اوضاع تازه در صورت مواجه با موارد تخلف با طی مراحل قانونی، مساله را در دستور کار قرار دهند، بدون شک در بررسی مسئولان مدیریت شهری و بر اساس گزارش های تهیه شده، اگر در پرونده و پروژه ای مراحل قانونی طی نشده باشد باید اموال شهرداری احیا شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در صورتی که املاکی بدون طی مراحل قانونی به فرد یا موسسات واگذار شده است باشد، فساد رخ داده هست، تصریح کرد: شورای شهر قراردادهای گذشته را بررسی خواهد کرد و اگر در موردی مراحل قانونی طی شده است باشد شهرداری و شورای تازه جانشین صاحبان قانونی امضا موظف به اجرای قرارداد هستند ولی اگر مراحل قانونی طی نشده باشد فساد دراین توافق بوده و طبیعتا این توافق ابطال خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شهرداری و شورای تازه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به اجرای توافقات قانونی

حق شناس تاکید کرد: وظیفه ما این است که قراردادهایی از این دست را لغو کنیم و باید پیگیری شود تا حقوق قانونی مردم شهر ایفا شود.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | قانونی | مدیریت | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs