حس – درک آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی

حس – درک: آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان

گت بلاگز اخبار اجتماعی رای هیات حل اختلاف وزارت کشور به زیاد کردن 10 درصدی قیمت کرایه‌ها

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن حداکثر 10 درصدی قیمت کرایه حمل و نقل عمومی در سه بخش اتوبوس، مترو و تاکسی و اجرای این زیاد کردن در روزهای

رای هیات حل اختلاف وزارت کشور به زیاد کردن 10 درصدی قیمت کرایه‌ها

رای هیات حل اختلاف وزارت کشور به زیاد کردن 10 درصدی قیمت کرایه ها

عبارات مهم : ایران

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن حداکثر 10 درصدی قیمت کرایه حمل و نقل عمومی در سه بخش اتوبوس، مترو و تاکسی و اجرای این زیاد کردن در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه سیصدوپنجاهمین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جمع خبرنگاران گفت: بعد از مخالفت فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با مصوبه زیاد کردن قیمت کرایه های حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران، این عنوان به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد و نهایتا این هیات زیاد کردن حداکثر 10 درصدی را جهت قیمت کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی به تصویب رساند.

رای هیات حل اختلاف وزارت کشور به زیاد کردن 10 درصدی قیمت کرایه‌ها

وی افزود: البته اجرایی شدن این مصوبه منوط به ابلاغ این مصوبه به فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است که هنوز دبیرخانه هیات حل اختلاف این کار را انجام نداده است و پیگیر این عنوان هستیم.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: هیچ گونه افزایشی در حال حاضر در کرایه های حمل و نقل عمومی قانونی نیست.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن حداکثر 10 درصدی قیمت کرایه حمل و نقل عمومی در سه بخش اتوبوس، مترو و تاکسی و اجرای این زیاد کردن در روزهای

واژه های کلیدی: ایران | اختلاف | شورای شهر | وزارت کشور | شورای اسلامی | حمل و نقل عمومی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs