حس – درک آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی

حس – درک: آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی چقدر اسکناس دست مردم می‌چرخد؟

در حال حاضر حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان مجموع اسکناس و سکه‌ای است که در دست مردم بوده و در حال گردش است. 

چقدر اسکناس دست مردم می‌چرخد؟

چقدر اسکناس دست مردم می چرخد؟

عبارات مهم : مرکزی

در حال حاضر حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان مجموع اسکناس و سکه ای است که در دست مردم بوده و در حال گردش هست.

به گزارش ایسنا، اسکناس و مسکوک (منظور سکه های فلزی مرسوم در بازار است) حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی های بانک مرکزی را تشکیل می دهد. این رقم که در آخر اردیبهشت ماه امسال حدود ۱۱ درصد در قیاس با همین ماه در سال قبل رشد داشته بین مردم، بانک ها و البته بانک مرکزی توزیع شده است است.

چقدر اسکناس دست مردم می‌چرخد؟

بنابر این گزارش، از ۵۳۰۰ تومان مجموع اسکناس و مسکوک موجود حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در دست مردم واقع شده است است که نسبت به ۳۱۰۰ میلیارد اردیبهشت سال قبل تا حدود هفت درصد رشد داشته هست. این رقم البته در قیاس با اسفند سال قبل که ۳۹۰۰ میلیارد تومان بوده تا حدود ۱۳ درصد کم کردن دارد. البته طبیعی است که در انتهای هر سال و در آستانه نوروز گردش اسکناس بین مردم زیاد خواهد بود.

حدود ۱۲۰۰ میلیارد اسکناس و سکه نیز نزد بانک ها وجود دارد که نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۴۰ درصد رشد دارد. کم کردن اسکناس در اختیار مردم در اردیبهشت ماه و زیاد کردن آن در بانک ها نشان دهنده برگشت اسکناس و سکه به بانکها در ایام ابتدایی بعد از سال نو هست. در عین حال که در سالهای اخیر و به مرور وقت با توسعه بانکداری الکترونیک میل به به استفاده از وجه نقد و حمل پول نیز کاسته شده است است.

در حال حاضر حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان مجموع اسکناس و سکه‌ای است که در دست مردم بوده و در حال گردش است. 

اما از ۵۳۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک تا ۶۷۰ میلیارد تومان هم در بانک مرکزی وجود دارد که طی گذر وقت و بر اساس نیاز بازار وارد تناوب پولی می شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | اسکناس | اردیبهشت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs