حس – درک آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی

حس – درک: آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان

گت بلاگز اخبار پزشکی چربی اضافی بدن ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

مطالعه تازه نشان می دهد زنان مسنی که دارای چربی اضافی بدنی هستند با ریسک بالاتر مبتلا شدن به سرطان سینه مواجه هستند، حتی اگر وزن ارزش نرمال باشد. 

چربی اضافی بدن ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

چربی اضافی بدن ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

مطالعه تازه نشان می دهد زنان مسنی که دارای چربی اضافی بدنی هستند با ریسک بالاتر مبتلا شدن به سرطان سینه مواجه هستند، حتی اگر وزن ارزش نرمال باشد.

به گزارش مهر، محققان هشدار می دهند که شاخص توده بدنی نرمال، در صورت وجود چربی اضافی، نمی تواند نشانه خوبی از سلامت باشد.

چربی اضافی بدن ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

محققان مرکز سرطان اسلوآن کترینگ نیویورک دریافتند ریسک سرطان سینه به ازای هر ۵ کیلیوگرم زیاد کردن چربی کل بدن، تا ۳۵ درصد زیاد کردن می یابد، حتی اگز فرد دارای شاخص توده بدنی نرمال باشد.

نیل آینگار، سرپرست تیم مطالعه، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد ریسک سرطان تهاجمی سینه در زنان بعد از سن یائسگی با وزن نرمال و میزان اوج چربی بدن زیاد کردن می یابد، از اینرو جمعیت زیادی از زنان مسن در معرض مبتلا شدن به این سرطان هستند.»

مطالعه تازه نشان می دهد زنان مسنی که دارای چربی اضافی بدنی هستند با ریسک بالاتر مبتلا شدن به سرطان سینه مواجه هستند، حتی اگر وزن ارزش نرمال باشد. 

همچنین در این مطالعه اذعان شده است است که میزان تحرک فیزیکی در زنان دارای میزان اوج چربی بدنی کمتر است.

در این مطالعه محققان داده های یک مطالعه مشاهده ای مربوط به زنان ۵۰ تا ۷۹ سال را بررسی کردند.

در طول میانگین ۱۶ سال پیگیری اوضاع این زنان، شرکت کنندگان از لحاظ مبتلا شدن به سرطان تهاجمی سینه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

چربی اضافی بدن ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

از بین ۳۴۶۰ شرکت کننده، ۱۸۲ نفر در طول این مدت مبتلا به سرطان تهاجمی سینه شده است بودند که ۱۴۶ نفر آنها ER مثبت بودند.

محققان دریافتند بین ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه و چربی زیاد در کل بدن در زنان دارای شاخص توده بدنی نرمال، ارتباط وجود دارد.

مطالعه تازه نشان می دهد زنان مسنی که دارای چربی اضافی بدنی هستند با ریسک بالاتر مبتلا شدن به سرطان سینه مواجه هستند، حتی اگر وزن ارزش نرمال باشد. 

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | مبتلا شدن | سرطان سینه | چربی اضافی | چربی اضافی بدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs