حس – درک آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی

حس – درک: آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر + قوس‌های بهاری

به گزارش گروه تحریریه سایت، 29 مارس بود که در آسمان شبانه بهاری نیمکره شمالی کره وقت در نزدیکی تپه چوپوک، دو قوس آسمانی تشکیل شدند که آسمان را با نورهای خود روش

تصاویر + قوس‌های بهاری

قوس های بهاری +تصاویر

عبارات مهم : آسمان

دو قوس درخشان بهاری را ببینید که در آسمان ها تشکیل شده است اند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، 29 مارس بود که در آسمان شبانه بهاری نیمکره شمالی کره وقت در نزدیکی تپه چوپوک، دو قوس آسمانی تشکیل شدند که آسمان را با نورهای خود روشن کردند.

تصاویر + قوس‌های بهاری

گفتنی هست؛ تصویری که از آسمان آن روز گرفته شده است هست، تصویر روز ناسا شد.

به گزارش گروه تحریریه سایت، 29 مارس بود که در آسمان شبانه بهاری نیمکره شمالی کره وقت در نزدیکی تپه چوپوک، دو قوس آسمانی تشکیل شدند که آسمان را با نورهای خود روش

واژه های کلیدی: آسمان | تصویری | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs